Terug naar overzicht Financiële middelen     > Terug naar overzicht 1e suppletoire begroting 2023

Samenstelling van de bruto-zorguitgaven en -ontvangsten naar financieringsbron (bedragen x € 1 miljard)

 

1e suppletoire begroting 2023

Bruto-zorguitgaven stand 1e suppletoire begroting 2023

94,5

-Premiegefinancierd

92,4

--waarvan Zvw

59,1

--waarvan Wlz

33,3

-Begrotingsgefinancierd

2,1

--waarvan Wmo beschermd wonen *

1,6

--waarvan overig begrotingsgefinancierd **

0,5

Ontvangsten stand 1e suppletoire begroting 2023

5,5

-waarvan eigen bijdrage Zvw

3,3

-waarvan eigen bijdrage Wlz

2,2

-waarvan overig begrotingsgefinancierd

0,0

Netto-zorguitgaven stand 1e suppletoire begroting 2023

89,0

 

Figuur bruto-zorguitgaven 2023 per sector  

Figuur B1.1.  Bruto-zorguitgaven 2023 per sector

* Gemeentefonds
**  VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)-begroting