Terug naar overzicht Financiële middelen     > Terug naar overzicht 1e suppletoire begroting 2022

Samenstelling van de bruto-zorguitgaven en -ontvangsten naar financieringsbron (bedragen x € 1 miljard)

1e suppletoire begroting 2022

 

1e suppletoire begroting 2022

 

2022

2023

2024

2025

2026

Beschermd wonen (gemeentefonds)

1.495,5

1.532,9

1.533,4

1.534,0

1.534,6

Overig begrotingsgefinancierd (VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)-begroting)

767,4

1.580,9

1.856,4

1.728,8

1.837,5

Zorgopleidingen (Art.4)

360,6

259,7

259,4

259,3

259,3

Caribisch Nederland (Art.4)

126,5

132,7

137,3

140,6

143,5

Aanvullende post Financiën

198,4

1.084,0

1.301,8

1.127,2

1.185,4

Overig

81,9

104,5

157,9

201,7

249,3

Netto Begrotingsgefinancierde 1e suppletoire begroting 2022

2.262,8

3.113,8

3.389,8

3.262,8

3.372,1

Figuur bruto-zorguitgaven 2022 per sector  

Fig. B1.1 2022 1e

* Gemeentefonds
**  VWS-begroting