Terug naar overzicht Financiële middelen     > Terug naar overzicht 1e suppletoire begroting 2024

Samenstelling van de bruto-zorguitgaven en -ontvangsten naar financieringsbron (bedragen x € 1 miljard)

 

1e suppletoire begroting 2024

Bruto-zorguitgaven stand 1e suppletoire begroting 2024

102,7

-Premiegefinancierd

100,4

--waarvan Zvw

63,8

--waarvan Wlz

36,6

   

-Begrotingsgefinancierd

2,3

--waarvan Wmo beschermd wonen *

1,7

--waarvan overig begrotingsgefinancierd **

0,5

Ontvangsten stand 1e suppletoire begroting 2024

5,7

-waarvan eigen bijdrage Zvw

3,4

-waarvan eigen bijdrage Wlz

2,3

Netto-zorguitgaven stand 1e suppletoire begroting 2024

97,0

 

Figuur bruto-zorguitgaven 2024 per sector  

Fig. 2 1e suppl. begroting 2024

* Gemeentefonds
**  VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)-begroting