Terug naar overzicht Financiële middelen     > Terug naar overzicht Financieel Beeld Zorg Jaarverslag 2021

Samenstelling van de bruto-zorguitgaven en -ontvangsten naar financieringsbron (bedragen x € 1 miljard)

 

Jaarverslag 2021

Bruto-zorguitgaven stand jaarverslag 2021

81,4

- Premiegefinancierd

79,4

--waarvan Zvw

51,2

--waarvan Wlz

28,2

-Begrotingsgefinancierd

2,0

--waarvan Wmo beschermd wonen

1,5

--waarvan overig begrotingsgefinancierd**

0,5

Ontvangsten stand jaarverslag 2021

5,1

-waarvan eigen bijdrage Zvw

3,1

-waarvan eigen bijdrage Wlz

2,0

Netto-zorguitgaven stand jaarverslag 2021

76,3

Bron: VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport),  Zorginstituut Nederland en NZa.

Bruto-zorguitgaven 2021 per sector   

Afbeelding B.1._2021_2