Terug naar overzicht Financiële middelen     > Terug naar overzicht Financieel Beeld Zorg Jaarverslag 2022

Samenstelling van de bruto-zorguitgaven en -ontvangsten naar financieringsbron (bedragen x € 1 miljard)

 

Jaarverslag 2022

Bruto-zorguitgaven stand jaarverslag 2022

86,8

-Premiegefinancierd

84,8

--waarvan Zvw

54,3

--waarvan Wlz

30,5

-Begrotingsgefinancierd

2,0

--waarvan Wmo beschermd wonen *

1,5

--waarvan overig begrotingsgefinancierd**

0,5

Ontvangsten stand jaarverslag 2022

5,3

-waarvan eigen bijdrage Zvw

3,2

-waarvan eigen bijdrage Wlz

2,1

Netto-zorguitgaven stand jaarverslag 2022

81,5

Bron: VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport),  Zorginstituut Nederland en NZa.

Bruto-zorguitgaven 2022 per sector   

Afbeelding B.1.1. Samenstelling van de bruto-zorguitgaven en -ontvangsten naar finacieringsbron (bedragen  x 1 miljard euro's

  *Gemeentefonds
** Begroting VWS