Terug naar overzicht Financiële middelen     > Terug naar overzicht Financieel Beeld Zorg Jaarverslag 2023

Samenstelling van de bruto-zorguitgaven en -ontvangsten naar financieringsbron (bedragen x € 1 miljard)

 

Jaarverslag 2023

Bruto-zorguitgaven stand jaarverslag 2023

93,3

-Premiegefinancierd

91,2

--waarvan Zvw

57,8

--waarvan Wlz

33,4

-Begrotingsgefinancierd

2,1

--waarvan Wmo beschermd wonen*

1,6

--waarvan overig begrotingsgefinancierd**

0,5

Ontvangsten stand jaarverslag 2023

5,6

-waarvan ontvangsten overig begrotingsgefinancierd

0,0

-waarvan eigen bijdrage Zvw

3,3

-waarvan eigen bijdrage Wlz

2,2

Netto-zorguitgaven stand jaarverslag 2023

87,8

Bron: VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport),  Zorginstituut Nederland en NZa.

Bruto-zorguitgaven 2023 per sector   

Fig. 1 B.1.1 FBZ Jaarverslag 2023 Bruto-zorguitgaven 2023 per sector

  *Gemeentefonds
** Begroting VWS