Terug naar overzicht Financiële middelen     > Terug naar overzicht 1e suppletoire begroting 2024

Figuur samenstelling bruto Wlz-uitgaven 2024 (in miljarden euro's)

Fig. 1 B.3.1. Samenstelling bruto Wlz-uitgaven1e suppl. begroting 2024

1 Om meer inzicht te geven in de besteding van middelen voor ouderenzorg, gehandicaptenzorg en de langdurige ggz zijn de budgetten met ingang van 2022 voor zorg in natura en pgb uitgesplitst in deze onderdelen.
2 Bij de Wlz zijn onder de post «overige buiten contracteerruimte» opgenomen de deelsectoren: hulpmiddelen, tandheelkunde Wlz, medisch-specialistische zorg Wlz, overige Wlz, ADL, zorginfrastructuur (vanaf 2022) en beschikbaarheidbijdrage opleidingen Wlz.

Bron: VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport), Zorginstituut Nederland en NZa.