Terug naar overzicht Financiële middelen     > Terug naar overzicht Financieel Beeld Zorg Jaarverslag 2021

Figuur samenstelling bruto Wlz-uitgaven 2021 (in miljarden euro's)

B.3.1. Samenstelling bruto Wlz-uitgaven 2021

Bron: VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport), Zorginstituut Nederland en NZa.

1 Bij de Wlz zijn onder de post ‘overige buiten contracteerruimte’ opgenomen de deelsectoren: hulpmiddelen, tandheelkunde Wlz, medisch-specialistische zorg Wlz, overige Wlz, ADL, transitiemiddelen verpleeghuiszorg (t/m 2021) en beschikbaarheidbijdrage opleidingen Wlz.