Terug naar overzicht Financiële middelen     > Terug naar overzicht Financieel Beeld Zorg Jaarverslag 2023

Premieoverzicht1

 

Ontwerpbegroting 2023

Bijstelling 2023

Jaarverslag 2023

 

a

b

c=a+b

Zvw

 

 

 

Inkomensafhankelijke bijdrage regulier (in %)

6,68

0,00

6,68

Inkomensafhankelijke bijdrage laag (in %)

5,43

0,00

5,43

Nominale premie (jaarbedrag in €)

1.649

1

1.650

Wlz

 

 

 

Procentuele premie (in %)

9,65

0,00

9,65

Bron: VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport), NZa.

1Door afronding kan de som der delen afwijken van het totaal.