Terug naar overzicht Financiële middelen     > Terug naar overzicht Financieel Beeld Zorg Jaarverslag 2021

Premieoverzicht1

 

Begroting 2021

Bijstelling 2021

Jaarverslag 2021

 

a

b

c=a+b

Zvw

 

 

 

Inkomensafhankelijke bijdrage regulier (in %)

7,00

0,0

7,00

Inkomensafhankelijke bijdrage laag (in %)

5,75

0,0

5,75

Nominale premie (jaarbedrag in €)

1.473

-2

1.471

Wlz

 

 

 

Procentuele premie (in %)

9,65

0,0

9,65

Bron: VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport), NZa.

1Door afronding kan de som der delen afwijken van het totaal.