Terug naar overzicht Financiële middelen     > Terug naar overzicht Financieel Beeld Zorg Jaarverslag 2022

Premieoverzicht1

 

NvW ontwerpbegroting 2022

Bijstelling 2022

Jaarverslag 2022

 

a

b

c=a+b

Zvw

 

 

 

Inkomensafhankelijke bijdrage regulier (in %)

6,75

0,0

6,75

Inkomensafhankelijke bijdrage laag (in %)

5,50

0,0

5,50

Nominale premie (jaarbedrag in €)

1.522

-8

1.514

Wlz

 

 

 

Procentuele premie (in %)

9,65

0,0

9,65

Bron: VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport), NZa.

1Door afronding kan de som der delen afwijken van het totaal.
NvW=Nota van wijziging