Terug naar overzicht Financiële middelen     > Terug naar overzicht Begroting 2023

Zorguitgaven en -ontvangsten Zvw (bedragen x € 1 miljoen)

Ontwerpbegroting 2023

 

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Eerstelijnszorg

6.947,3

7.168,8

7.238,6

7.383,1

7.559,7

7.561,0

Huisartsenzorg

3.579,4

3.689,4

3.776,4

3.889,7

4.025,8

4.025,8

Multidisciplinaire zorgverlening

714,6

759,2

781,5

812,8

853,4

853,4

Tandheelkundige zorg

829,1

864,1

864,1

864,1

864,1

864,1

Paramedische zorg

999,3

1.001,4

961,9

961,9

961,8

963,1

Verloskunde

280,4

287,1

287,1

287,1

287,1

287,1

Kraamzorg

350,3

369,5

369,5

369,5

369,5

369,5

Zorg voor zintuiglijk gehandicapten

194,1

198,1

198,1

198,1

198,1

198,1

Tweedelijnszorg

29.144,0

29.109,6

29.327,3

29.437,3

29.438,6

29.438,6

Medisch-specialistische zorg

26.369,3

26.200,6

26.467,7

26.577,8

26.579,0

26.579,0

Geriatrische revalidatiezorg en eerstelijnsverblijf

1.206,3

1.279,0

1.279,5

1.279,5

1.279,5

1.279,5

Beschikbaarheidbijdragen academische zorg

874,1

879,9

879,9

879,9

879,9

879,9

Beschikbaarheidbijdragen overig medisch-specialistische zorg

144,2

193,0

143,0

143,0

143,0

143,0

Overig curatieve zorg

550,1

557,2

557,2

557,2

557,2

557,2

Geneeskundige geestelijke gezondheidszorg

4.624,9

4.619,9

4.657,8

4.655,4

4.673,9

4.673,9

Apotheekzorg en hulpmiddelen

6.773,8

6.602,4

6.595,6

6.588,8

6.587,7

6.587,7

Apotheekzorg

5.000,9

4.794,4

4.788,6

4.782,9

4.781,8

4.781,8

Hulpmiddelen

1.772,9

1.808,0

1.806,9

1.805,9

1.805,9

1.805,9

Wijkverpleging

3.269,1

3.801,6

3.869,7

3.973,0

4.099,5

4.099,5

Ziekenvervoer

902,1

924,3

924,3

924,3

924,3

924,3

Ambulancezorg

784,9

792,5

792,5

792,5

792,5

792,5

Overig ziekenvervoer

117,1

131,8

131,8

131,8

131,8

131,8

Opleidingen

1.488,0

1.563,1

1.599,5

1.603,5

1.605,5

1.605,5

Grensoverschrijdende zorg

995,1

745,7

746,2

753,1

753,1

753,1

Nominaal en onverdeeld

13,0

4.411,1

6.870,9

9.354,7

11.923,8

14.964,1

Bruto Zvw-uitgaven ontwerpbegroting 2023

54.157,2

58.946,5

61.829,8

64.673,3

67.566,1

70.607,8

Eigen betalingen Zvw

3.174,9

3.338,1

3.389,4

3.366,5

3.519,3

3.673,6

Netto Zvw-uitgaven ontwerpbegroting 2023

50.982,3

55.608,4

58.440,4

61.306,8

64.046,8

66.934,2

Bron: VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport), Zorginstituut Nederland en NZa.