Terug naar overzicht Financiële middelen     > Terug naar overzicht Begroting 2024

Zorguitgaven en -ontvangsten Zvw (bedragen x € 1 miljoen)1

Ontwerpbegroting 2024

 

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Eerstelijnszorg

7.677,8

7.783,2

7.840,2

8.022,4

8.023,8

8.023,8

Huisartsenzorg

3.979,6

4.035,2

4.149,7

4.294,9

4.294,9

4.294,9

Multidisciplinaire zorgverlening

798,9

852,6

872,8

916,4

916,4

916,4

Tandheelkundige zorg

930,6

942,5

942,5

942,5

942,5

942,5

Paramedische zorg

1.075,0

1.059,7

982,0

975,3

976,7

976,7

Verloskunde

310,0

295,8

295,8

295,8

295,8

295,8

Kraamzorg

380,6

389,9

389,9

389,9

389,9

389,9

Zorg voor zintuiglijk gehandicapten

203,2

207,6

207,6

207,6

207,6

207,6

Tweedelijnszorg

31.111,9

31.535,8

31.651,5

31.652,8

31.652,8

31.652,8

Medisch-specialistische zorg

28.017,0

28.357,7

28.475,9

28.477,2

28.477,2

28.477,2

Geriatrische revalidatiezorg en eerstelijnsverblijf

1.261,7

1.304,9

1.302,1

1.302,1

1.302,1

1.302,1

Beschikbaarheidbijdragen academische zorg

943,8

952,1

952,1

952,1

952,1

952,1

Beschikbaarheidbijdragen overig medisch-specialistische zorg

224,3

230,1

230,4

230,4

230,4

230,4

Overig curatieve zorg

665,1

691,0

691,0

691,0

691,0

691,0

Geneeskundige geestelijke gezondheidszorg

4.973,3

4.953,0

4.950,5

4.970,1

4.970,1

4.970,1

Apotheekzorg en hulpmiddelen

7.339,8

7.607,3

7.457,7

7.456,4

7.456,4

7.456,4

Apotheekzorg

5.448,9

5.681,1

5.532,6

5.531,4

5.531,4

5.531,4

Hulpmiddelen

1.890,9

1.926,3

1.925,1

1.925,1

1.925,1

1.925,1

Wijkverpleging

3.237,1

4.123,3

4.224,8

4.359,3

4.359,3

4.359,3

Ziekenvervoer

1.000,0

1.020,9

1.020,9

1.020,9

1.020,9

1.020,9

Ambulancezorg

866,2

884,1

884,1

884,1

884,1

884,1

Overig ziekenvervoer

133,8

136,8

136,8

136,8

136,8

136,8

Opleidingen

1.678,5

1.751,4

1.755,7

1.788,2

1.806,8

1.808,4

Grensoverschrijdende zorg

779,0

802,4

809,9

809,9

809,9

809,9

Transformatiemiddelen IZA 2

80,0

582,3

784,7

575,9

372,5

0,0

Nominaal en onverdeeld Zvw

29,8

4.044,6

6.677,7

9.735,7

13.447,9

16.844,6

Bruto Zvw-uitgaven ontwerpbegroting 2024

57.907,0

64.204,4

67.173,6

70.391,7

73.920,5

76.946,3

Eigen betalingen Zvw

3.338,1

3.418,0

3.335,9

3.491,7

3.651,7

3.808,5

Netto Zvw-uitgaven ontwerpbegroting 2024

54.568,9

60.786,4

63.837,6

66.900,1

70.268,9

73.137,8

1 Door afronding kan de som der delen afwijken van het totaal.
2 De transformatiemiddelen IZA (samenhangend met de coalitieakkoord-maatregelen IZA en Juiste zorg op de juiste plek) zijn op een aparte sector opgenomen.

Bron: VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport), Zorginstituut Nederland en NZa.