Terug naar overzicht Financiële middelen     > Terug naar overzicht Begroting 2022

Zorguitgaven en -ontvangsten Zvw (bedragen x € 1 miljoen)

Ontwerpbegroting 2022

 

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Bruto zorguitgaven

81.125,2

86.668,3

90.121,5

94.353,5

98.711,0

103.322,4

Ontvangsten

5.093,1

5.310,1

5.491,8

5.711,1

5.926,5

6.149,6

Netto zorguitgaven

76.032,1

81.358,3

84.629,7

88.642,3

92.784,5

97.172,8

Bron: VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport), Zorginstituut Nederland en NZa.