Terug naar overzicht Financiële middelen     > Terug naar overzicht 2e suppletoire begroting 2022

Zorguitgaven en -ontvangsten Zvw (bedragen x € 1 miljoen)

2e suppletoire begroting 2022

 

2021

2022

Eerstelijnszorg

6.752,3

6.909,3

Huisartsenzorg

3.437,0

3.572,1

Multidisciplinaire zorgverlening

697,6

695,7

Tandheelkundige zorg

816,0

832,3

Paramedische zorg

962,7

999,4

Verloskunde

280,6

271,6

Kraamzorg

370,1

346,0

Zorg voor zintuiglijk gehandicapten

188,4

192,1

Tweedelijnszorg

28.629,4

29.108,2

Medisch-specialistische zorg

25.859,4

26.361,1

Geriatrische revalidatiezorg en eerstelijnsverblijf

1.254,0

1.181,5

Beschikbaarheidbijdrage academische zorg

847,4

874,1

Beschikbaarheidbijdragen overig medisch-specialistische zorg

125,6

144,2

Overig curatieve zorg

543,0

547,3

Geneeskundige geestelijke gezondheidszorg

2.973,3

4.600,6

Apotheekzorg en hulpmiddelen

6.563,7

6.940,2

Apotheekzorg

4.860,8

5.155,5

Hulpmiddelen

1.702,9

1.784,8

Wijkverpleging

3.339,3

3.137,7

Ziekenvervoer

878,6

921,1

Ambulancevervoer

757,9

804,8

Overig ziekenvervoer

120,7

116,2

Beschikbaarheidbijdrage opleidingen Zvw

1.422,1

1.488,0

Grensoverschrijdende zorg

450,4

1.003,3

Nominaal en onverdeeld

0,0

13,0

Bruto Zvw-uitgaven 2e suppletoire begroting 2022

51.009,1

54.121,2

Eigen betalingen Zvw

3.077,9

3.167,4

Netto Zvw-uitgaven 2e suppletoire begroting 2022

47.931,2

50.953,8

Bron: VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport), Zorginstituut Nederland en NZa.