Terug naar overzicht Financiële middelen     > Terug naar overzicht 1e suppletoire begroting 2021

Zorguitgaven en -ontvangsten Zvw (bedragen x € 1 miljoen)

1e suppletoire begroting 2021

 

2021

2022

2023

2024

2025

Eerstelijnszorg

6.749,7

6.831,8

6.801,1

6.801,1

6.801,1

Huisartsenzorg

3.492,9

3.590,3

3.562,7

3.562,7

3.562,7

Multidisciplinaire zorgverlening

716,1

737,8

737,8

737,8

737,8

Tandheelkundige zorg

841,0

841,3

841,3

841,3

841,3

Paramedische zorg

899,0

861,2

858,2

858,2

858,2

Verloskunde

264,1

264,2

264,2

264,2

264,2

Kraamzorg

353,8

353,9

353,9

353,9

353,9

Zorg voor zintuiglijk gehandicapten

182,8

182,9

182,9

182,9

182,9

Tweedelijnszorg

27.700,7

27.699,6

27.549,5

27.557,8

27.560,7

Medisch-specialistische zorg

24.923,4

24.928,5

24.780,6

24.788,4

24.791,3

Geriatrische revalidatiezorg en eerstelijnsverblijf

1.275,0

1.271,6

1.272,1

1.272,6

1.272,6

Beschikbaarheidbijdrage academische zorg

838,0

839,3

839,3

839,3

839,3

Beschikbaarheidbijdragen overig medisch-specialistische zorg

114,0

114,1

114,1

114,1

114,1

Overig curatieve zorg

550,2

546,1

543,4

543,4

543,4

Geneeskundige geestelijke gezondheidszorg

2.901,0

4.202,3

4.202,3

4.202,3

4.202,3

Apotheekzorg- en hulpmiddelen

6.689,7

6.623,5

6.467,8

6.464,9

6.462,0

Apotheekzorg

4.922,6

4.884,2

4.731,0

4.729,1

4.727,3

Hulpmiddelen

1.767,1

1.739,3

1.736,8

1.735,7

1.734,7

Wijkverpleging

3.995,2

4.100,3

4.157,3

4.145,5

4.134,0

Ziekenvervoer

849,0

845,4

845,4

845,4

845,4

Ambulancevervoer

715,0

711,4

711,4

711,4

711,4

Overig ziekenvervoer

134,0

134,0

134,0

134,0

134,0

Beschikbaarheidbijdrage opleidingen Zvw

1.401,1

1.425,9

1.467,5

1.498,8

1.498,8

Grensoverschrijdende zorg

708,9

709,1

709,1

709,1

709,1

Nominaal en onverdeeld

3,0

1.273,4

3.520,5

5.713,1

7.948,2

Bruto Zvw-uitgaven 1e suppletoire begroting 2021

50.998,2

53.711,3

55.720,7

57.938,1

60.161,7

Eigen betalingen Zvw

3.227,2

3.306,2

3.411,5

3.560,2

3.708,8

Netto Zvw-uitgaven 1e suppletoire begroting 2021

47.771,0

50.405,1

52.309,2

54.377,9

56.453,0

Bron: VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport), Zorginstituut Nederland en NZa.