Terug naar overzicht Financiële middelen     > Terug naar overzicht Begroting 2024

Zorguitgaven en -ontvangsten Wlz (bedragen x € 1 miljoen)1

Ontwerpbegroting 2024

 

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Zorg in natura binnen contracteerruimte

29.330,5

30.179,9

29.427,3

29.361,1

29.178,9

29.135,2

Ouderenzorg

17.017,6

17.395,3

16.908,5

16.792,6

16.617,6

16.575,2

Gehandicaptenzorg

10.187,8

10.476,6

10.235,7

10.277,9

10.270,7

10.269,5

Langdurige ggz

2.125,1

2.308,0

2.283,1

2.290,6

2.290,6

2.290,6

Persoonsgebonden budgetten1

3.122,1

3.285,8

3.250,6

3.220,6

3.170,6

3.170,6

Pgb ouderenzorg

699,8

768,9

760,8

753,9

742,3

742,3

Pgb gehandicaptenzorg

2.126,1

2.200,4

2.175,7

2.154,6

2.119,5

2.119,5

Pgb langdurige ggz

296,1

316,6

314,2

312,1

308,8

308,8

Buiten contracteerruimte

926,2

3.294,3

6.093,9

9.360,3

12.482,9

15.454,7

Beheerskosten

322,1

358,7

378,3

391,4

339,2

339,2

Overig buiten contracteerruimte2

597,2

613,1

613,1

613,0

599,8

599,8

Nominaal en onverdeeld Wlz

6,9

2.322,6

5.102,5

8.356,0

11.543,9

14.515,7

Bruto Wlz-uitgaven ontwerpbegroting 2023

33.378,8

36.760,0

38.771,8

41.942,0

44.832,4

47.760,5

Eigen bijdragen Wlz

2.200,8

2.276,6

2.487,5

2.663,8

2.760,8

2.890,5

Netto Wlz-uitgaven ontwerpbegroting 2023

31.177,9

34.483,4

36.284,3

39.278,2

42.071,6

44.870,0

1 Door afronding kan de som der delen afwijken van het totaal.
 Om meer inzicht te geven in de besteding van middelen voor ouderenzorg, gehandicaptenzorg en de langdurige ggz zijn de budgetten met ingang van 2022 voor zorg in natura en pgb uitgesplitst in deze onderdelen.
3 Bij de Wlz zijn onder de post «overige buiten contracteerruimte» opgenomen de deelsectoren: hulpmiddelen, tandheelkunde Wlz, medisch-specialistische zorg Wlz, dure geneesmiddelen, ADL en beschikbaarheidbijdrage opleidingen Wlz.


Bron: VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport), Zorginstituut Nederland en NZa.