Terug naar overzicht Financiële middelen     > Terug naar overzicht 2e suppletoire begroting 2021

Zorguitgaven en -ontvangsten Wlz (bedragen x € 1 miljoen)

2e suppletoire begroting 2021

 

2020

2021

Zorg in natura (ZIN) binnen contracteerruimte

22.355,0

24.850,3

Ouderenzorg

12.731,0

13.750,6

Gehandicaptenzorg

7.498,7

7.809,9

Langdurige ggz

622,3

1.723,2

Volledig pakket thuis

527,4

550,2

Extramurale zorg

667,8

689,8

Overige binnen contracteerruimte

307,9

326,5

Persoonsgebonden budgetten

2.289,8

2.388,2

Buiten contracteerruimte

1.254,4

942,5

Beheerskosten

251,4

272,5

Overig buiten contracteerruimte 1

551,1

520,0

Nominaal en onverdeeld

452,0

150,0

Bruto Wlz-uitgaven 2e suppletoire begroting 2021

25.899,3

28.181,1

Eigen bijdrage Wlz

1.875,4

1.991,6

Netto Wlz-uitgaven 2e suppletoire begroting 2021

24.023,9

26.189,5

1 Bij  de Wlz zijn onder de post overige buiten contracteerruimte opgenomen de sectoren: bovenbudgettaire vergoedingen, tandheelkunde Wlz, instellingen voor medisch-specialistische zorg Wlz, transitiekosten bedrijfsvoering verpleeghuiszorg, ADL, extramurale behandeling, zorginfrastructuur, innovatie  en beschikbaarheidbijdrage opleidingen Wlz.

Bron: NZa, Zorginstituut Nederland en VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport).