Terug naar overzicht Financiële middelen     > Terug naar overzicht 1e suppletoire begroting 2021

Zorguitgaven en -ontvangsten Wlz (bedragen x € 1 miljoen)

1e suppletoire begroting 2021

 

2021

2022

2023

2024

2025

Zorg in natura (ZIN) binnen contracteerruimte

24.625,2

25.191,9

25.093,6

25.019,4

24.943,1

Ouderenzorg

13.760,6

14.225,4

14.143,8

14.071,4

13.996,9

Gehandicaptenzorg

7.809,9

7.800,3

7.782,9

7.774,4

7.766,2

Langdurige ggz

1.488,1

1.594,2

1.601,6

1.608,6

1.615,0

Volledig pakket thuis

550,2

550,4

550,4

550,4

550,4

Extramurale zorg

689,8

684,1

677,5

677,2

677,2

Overige binnen contracteerruimte

326,5

337,4

337,4

337,4

337,4

Persoonsgebonden budgetten

2.388,2

2.382,3

2.383,5

2.384,6

2.385,6

Buiten contracteerruimte

885,2

2.063,5

3.527,1

5.085,4

6.733,5

Beheerskosten

270,7

266,5

256,6

250,5

255,7

Overig buiten contracteerruimte*

504,5

491,4

493,0

499,0

504,0

Nominaal en onverdeeld

110,0

1.305,5

2.777,6

4.335,9

5.973,7

Bruto Wlz-uitgaven 1e suppletoire begroting 2021

27.898,7

29.637,7

31.004,2

32.489,4

34.062,1

Eigen bijdrage Wlz

1.992,2

2.076,9

2.116,3

2.164,1

2.217,0

Netto Wlz-uitgaven 1e suppletoire begroting 2021

25.906,5

27.560,8

28.887,9

30.325,3

31.845,1

*Bij de Wlz zijn onder de post overige buiten contracteerruimte opgenomen de sectoren: bovenbudgettaire vergoedingen, tandheelkunde Wlz, instellingen voor medisch-specialistische zorg Wlz, transitiekosten bedrijfsvoering verpleeghuiszorg, ADL, extramurale behandeling, zorginfrastructuur, innovatie  en beschikbaarheidbijdrage opleidingen Wlz.

Bron: VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport), Zorginstituut Nederland en NZa.