Terug naar overzicht Financiële middelen     > Terug naar overzicht 2e suppletoire begroting 2023

Zorguitgaven en -ontvangsten (bedragen x € 1 miljoen)

2e suppletoire begroting 2023

 

 

2022

2023

Bruto zorguitgaven

86.813,4

93.223,4

Ontvangsten

5.281,4

5.542,4

Netto zorguitgaven

81.531,9

87.681,1

Bron: VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport), Zorginstituut Nederland, NZa en CAK Centraal Administratie Kantoor (Centraal Administratie Kantoor).