Terug naar overzicht Financiële middelen     > Terug naar overzicht 1e suppletoire begroting 2021

Zorguitgaven en -ontvangsten (bedragen x € 1 miljoen)

1e suppletoire begroting 2021

 

2021

2022

2023

2024

2025

Bruto zorguitgaven

81.008,2

85.510,7

88.780,5

92.477,8

96.284,7

Ontvangsten

5.219,4

5.383,1

5.527,8

5.724,3

5.925,8

Netto zorguitgaven

75.788,8

80.127,6

83.252,6

86.753,5

90.358,9

Bron: VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)Zorginstituut Nederland en NZa.