Terug naar overzicht Financiële middelen     > Terug naar overzicht Begroting 2024

Verdeling van de zorglasten (bedragen x € 1 miljard)1

 

2022

2023

2024

Burgers (Nominale premie Zvw, Wlz-premie, eigen betalingen, deel IAB)

47,5

50,2

53,1

Compensatie burgers door zorgtoeslag

-6,3

-8,4

-6,9

Burgers totaal

41,3

41,8

46,2

Werkgevers (IAB)

23,8

25,8

27,2

Burgers en bedrijven (uit belastingen)

24,3

28,0

30,4

Totaal

89,4

95,6

103,9

1 Door afronding kan de som der delen afwijken van het totaal. De cijfers in tabel 21 zijn overgenomen uit de (onderbouwing) tabellen 16 en 21 en figuur 10.

Bron: VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport), CPB Centraal Planbureau (Centraal Planbureau).