Terug naar overzicht Financiële middelen     > Terug naar overzicht Begroting 2022

Verdeling van de zorglasten (bedragen x € 1 miljard)1

 

2020

2021

2022

Burgers (Nominale premie Zvw, Wlz-premie, eigen betalingen, deel IAB2)

47,1

49,5

49,5

Compensatie burgers door zorgtoeslag

-5,3

-5,4

-5,5

Burgers totaal

41,8

44,1

43,9

Werkgevers (IAB)

18,1

19,4

19,1

Burgers en bedrijven (uit belastingen)

20,0

22,0

23,8

Totaal

79,9

85,5

86,8

Bron: VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en SportCPB Centraal Planbureau.
Door afrondingsverschillen kan de som der delen afwijken van het totaal. 
Inkomensafhankelijke bijdrage.