Terug naar overzicht Financiële middelen     > Terug naar overzicht Begroting 2023

Verdeling van de zorglasten (bedragen x € 1 miljard)1

 

2021

2022

2023

Burgers (Nominale premie Zvw, Wlz-premie, eigen betalingen, deel IAB)

49,0

49,9

53,7

Compensatie burgers door zorgtoeslag

-5,5

-5,8

-8,3

Burgers totaal

43,5

44,1

45,4

Werkgevers (IAB)

19,5

20,1

21,0

Burgers en bedrijven (uit belastingen)

21,9

23,9

29,1

Totaal

84,9

88,0

95,5

1 Door afronding kan de som der delen afwijken van het totaal. De cijfers in tabel 21 zijn overgenomen uit de (onderbouwing) tabellen 17 en 21 en figuur 10.

Bron: VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport), CPB Centraal Planbureau (Centraal Planbureau).