Terug naar overzicht Financiële middelen     > Terug naar overzicht Begroting 2023

Exploitatie en premiestelling Zorgverzekeringswet (bedragen x € 1 miljoen)1

 

2021

2022

2023

ZVF

 

 

 

Uitgaven

30.705,4

29.488,7

32.898,3

- Uitkering aan zorgverzekeraars voor zorg

25.053,7

26.564,1

29.525,5

- Uitkering voor catastroferegeling

2.941,6

0,0

0,0

- Uitkering voor beheerskosten kinderen

134,8

132,8

134,2

- Rechtstreekse uitgaven Zvf

2.575,3

2.791,9

3.238,5

Inkomsten

29.878,1

30.483,0

32.547,8

- Inkomensafhankelijke bijdrage (IAB)

27.113,0

27.648,0

29.461,0

- Rijksbijdrage kinderen tot 18 jaar

2.796,5

2.831,9

3.078,2

- Overige baten

-31,4

3,1

8,7

Exploitatiesaldo

-827,3

994,3

-350,4

Idem, niet gecorrigeerd voor DBC-dip

420,1

724,3

-350,4

Vermogen Zvf

-1.149,1

-424,8

-775,2

Vermogensnorm

-510,7

-780,7

-780,7

Vermogenssaldo Zvf

-638,4

355,9

5,4

INDIVIDUELE VERZEKERAARS

 

 

 

Uitgaven

52.049,1

51.461,4

56.762,4

- Zorg (niet corona)

47.994,3

51.085,9

55.903,6

- Zorg (corona)

1.685,7

0,0

0,0

- Beheerskosten/exploitatiesaldi

2.369,1

375,5

858,8

Inkomsten

52.049,1

51.461,4

56.762,4

- Uitkering van Zvf voor zorg

25.053,7

26.564,1

29.525,5

- Uitkering voor catastroferegeling

2.941,6

0,0

0,0

- Uitkering van Zvf voor beheerskosten kinderen

134,8

132,8

134,2

- Nominale rekenpremie

20.076,1

21.375,7

23.040,0

- Nominale opslagpremie

765,1

213,9

724,6

- Eigen risico

3.077,9

3.174,9

3.338,1

1 Door afronding kan de som der delen afwijken van het totaal.

Bron: VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)