Terug naar overzicht Financiële middelen     > Terug naar overzicht Begroting 2024

Exploitatie en premiestelling Zorgverzekeringswet (bedragen x € 1 miljoen)1

 

 

2022

2023

2024

ZVF

 

 

 

Uitgaven

30.118,4

32.812,2

36.082,2

- Uitkering aan zorgverzekeraars voor zorg

26.621,3

29.525,5

32.408,1

- Uitkering voor catastroferegeling

477,5

0,0

0,0

- Uitkering voor beheerskosten kinderen

132,8

134,2

133,6

- Rechtstreekse uitgaven Zvf

2.886,8

3.152,4

3.540,6

 

 

 

 

Inkomsten

30.692,1

33.428,9

35.230,1

- Inkomensafhankelijke bijdrage (IAB)

27.886,0

30.274,8

31.943,9

- Rijksbijdrage kinderen tot 18 jaar

2.831,9

3.078,2

3.303,3

- Overige baten

-25,8

75,8

-17,2

 

 

 

 

Exploitatiesaldo

573,7

616,7

-852,2

Idem, niet gecorrigeerd voor DBC-dip

303,7

616,7

-852,2

 

 

 

 

Vermogen Zvf

-904,4

-287,8

-1.139,9

Vermogensnorm

-1.142,6

-1.142,6

-1.142,6

Vermogenssaldo Zvf

238,2

854,8

2,7

 

 

 

 

INDIVIDUELE VERZEKERAARS

 

 

 

Uitgaven

51.989,4

56.772,7

62.021,1

- Zorg (niet corona)

51.140,2

54.754,5

60.663,9

- Beheerskosten/exploitatiesaldi

849,2

2.018,1

1.357,2

 

 

 

 

Inkomsten

51.989,4

56.772,7

62.021,1

- Uitkering van Zvf voor zorg

26.621,3

29.525,5

32.408,1

- Uitkering voor catastroferegeling

477,5

0,0

0,0

- Uitkering van Zvf voor beheerskosten kinderen

132,8

134,2

133,6

- Nominale rekenpremie

21.375,7

23.040,0

24.837,7

- Nominale opslagpremie

213,9

734,9

1.223,7

- Eigen risico

3.168,2

3.338,1

3.418,0

1 Door afronding kan de som der delen afwijken van het totaal.

Bron: VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)