Terug naar overzicht Financiële middelen     > Terug naar overzicht Begroting 2023

Exploitatie en premiestelling Wlz (bedragen x € 1 miljoen)1

 

2021

2022

2023

FONDS LANGDURIGE ZORG

 

 

 

Uitgaven

28.185,3

30.463,5

33.519,2

- Zorguitgaven

27.915,1

30.171,8

33.208,5

- Beheerskosten

270,2

291,7

310,8

Inkomsten

29.095,3

30.730,6

33.446,8

- Procentuele premie

15.452,0

15.433,0

16.008,0

- Eigen bijdragen

1.991,6

2.113,6

2.155,5

- Bijdrage in de kosten van kortingen (BIKK)

4.101,7

4.234,0

4.883,3

- Rijksbijdrage Wlz

7.550,0

8.950,0

10.400,0

Exploitatiesaldo

910,0

267,1

-72,4

Vermogen Fonds Langdurige Zorg

-277,4

-10,4

-82,8

Procentuele premie (in %)

9,65%

9,65%

9,65%

1 Door afronding kan de som der delen afwijken van het totaal.

Bron: VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)