Terug naar overzicht Financiële middelen     > Terug naar overzicht Begroting 2024

Exploitatie en premiestelling Wlz (bedragen x € 1 miljoen)1

 

2022

2023

2024

FONDS LANGDURIGE ZORG

 

 

 

Uitgaven

30.484,0

33.377,2

36.671,1

- Zorguitgaven

30.192,6

33.055,0

36.289,3

- Beheerskosten

291,4

322,1

381,8

 

 

 

 

Inkomsten

 

 

 

- Procentuele premie

16.576,4

16.371,5

16.664,8

- Eigen bijdragen

2.114,9

2.200,8

2.276,6

- Bijdrage in de kosten van kortingen (BIKK)

4.234,0

4.823,8

5.345,1

- Rijksbijdrage Wlz

8.950,0

9.650,0

12.400,0

- Overige baten

-2,2

-130,4

0,0

 

 

 

 

Exploitatiesaldo

1.389,1

-461,4

15,3

 

 

 

 

Vermogen Fonds Langdurige Zorg

444,6

-16,9

-1,5

 

 

 

 

Procentuele premie (in %)

9,65%

9,65%

9,65%

Door afronding kan de som der delen afwijken van het totaal.

Bron: VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport).