Terug naar overzicht Financiële middelen     > Terug naar overzicht Begroting 2022

Exploitatie en premiestelling Wlz (bedragen x € 1 miljoen)1

 

2020

2021

2022

FONDS LANGDURIGE ZORG

 

 

 

Uitgaven

25.899,3

28.180,1

30.186,0

- Zorguitgaven

25.647,9

27.908,6

29.898,0

- Beheerskosten

251,4

271,5

288,0

Inkomsten

26.213,9

29.143,3

30.195,9

- Procentuele premie

14.772,0

15.500,0

14.838,0

- Eigen bijdragen

1.875,4

1.991,6

2.073,3

- Bijdrage in de kosten van kortingen (BIKK)

3.666,5

4.101,7

4.184,6

- Rijksbijdrage Wlz

5.900,0

7.550,0

9.100,0

Exploitatiesaldo

314,6

963,2

9,9

Vermogen Fonds Langdurige Zorg

-953,3

10,0

19,9

Procentuele premie (in %)

9,65

9,65

9,65

Bron: VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.
1 Door afrondingsverschillen kan de som der delen afwijken van het totaal.