Samenstelling bruto Zvw-uitgaven

Terug naar overzicht Financiële middelen     > Terug naar overzicht 2e suppletoire begroting 2019

Figuur Samenstelling bruto Zvw-uitgaven 2019  (in miljarden euro's)


Bron: VWS, gegevens Zorginstituut Nederland over (voorlopige) financieringslasten Zvw en Wlz en NZa-gegevens over de productieafspraken en voorlopige realisatiegegevens.