Terug naar overzicht Financiële middelen     > Terug naar overzicht Begroting 2024

Samenstelling van de bruto-zorguitgaven en -ontvangsten naar financieringsbron (bedragen x € 1 miljard)1

Ontwerpbegroting 2024

Bruto zorguitgaven stand ontwerpbegroting 2024

103,4

Premiegefinancierd

101,0

waarvan Zvw

64,2

waarvan Wlz

36,8

   

Begrotingsgefinancierd

2,5

waarvan Wmo beschermd wonen

1,6

waarvan overig begrotingsgefinancierd

0,8

   

Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2024

5,7

waarvan eigen betalingen Zvw

3,4

waarvan eigen bijdragen Wlz

2,3

Netto zorguitgaven stand ontwerpbegroting 2024

97,8

1 Door afronding kan de som van de delen afwijken van het totaal.
2 Tot deze categorie horen een deel van de uitgaven voor zorgopleidingen, de uitgaven voor zorg, jeugd en welzijn in Caribisch Nederland, de subsidie(regelingen) NIPT, abortusklinieken, overgang integrale tarieven medische-specialistische zorg (MSZ) en kwaliteit, transparantie en patiëntveiligheid. Deze uitgaven worden bij de artikelen 1, 2, en 4 in de VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)-begroting toegelicht.

Bron: VWS, Zorginstituut Nederland en NZa.

Bruto-zorguitgaven 2024 per sector 

1) Figuur bruto-zorguitgaven 2024 per sector