Terug naar overzicht Financiële middelen     > Terug naar overzicht 1e suppletoire begroting 2021

Samenstelling van de bruto-zorguitgaven en -ontvangsten naar financieringsbron (bedragen x € 1 miljard)

1e suppletoire begroting 2021

Bruto-zorguitgaven stand 1e suppletoire begroting 2021

81,0

-Premiegefinancierd

78,9

--waarvan Zvw

51,0

--waarvan Wlz

27,9

-Begrotingsgefinancierd

2,1

--waarvan Wmo beschermd wonen

1,5

--waarvan overig begrotingsgefinancierd**

0,6

Ontvangsten stand 1e suppletoire begroting 2021

5,2

-waarvan eigen bijdrage Zvw

3,2

-waarvan eigen bijdrage Wlz

2,0

Netto-zorguitgaven stand 1e suppletoire begroting 2021

75,8

Figuur bruto-zorguitgaven 2021 per sector  

1e suppletoire begroting 2021 -  Fig. B1.1

* Gemeentefonds
**  VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)-begroting