Terug naar overzicht Financiële middelen     > Terug naar overzicht 2e suppletoire begroting 2022

Samenstelling van de bruto-zorguitgaven en -ontvangsten naar financieringsbron (bedragen x € 1 miljard)

2e suppletoire begroting 2022

Bruto-zorguitgaven stand 2e suppletoire begroting 2022

86,7

-Premiegefinancierd

84,6

--waarvan Zvw

54,1

--waarvan Wlz

30,5

-Begrotingsgefinancierd

2,1

   

--waarvan Wmo beschermd wonen

1,5

--waarvan overig begrotingsgefinancierd**

0,6

Ontvangsten stand 2e suppletoire begroting 2022

5,3

-waarvan eigen bijdrage Zvw

3,2

-waarvan eigen bijdrage Wlz

2,1

Netto-zorguitgaven stand 2e suppletoire begroting 2022

81,4

Bron: VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport), Zorginstituut Nederland en NZa.

Bruto-zorguitgaven 2022 per sector

2e suppl. begroting 2022 Fig. Bruto-zorguitgaven 2022 per sector

* Gemeentefonds
**  VWS-begroting