Terug naar overzicht Financiële middelen     > Terug naar overzicht 1e suppletoire begroting 2021

Figuur samenstelling bruto Wlz-uitgaven 2021 (in miljarden euro's)

1e suppletoire begroting 2021 -  Fig. B3.1

1 Bij de Wlz zijn onder de post overige buiten contracteerruimte opgenomen de sectoren; bovenbudgettaire vergoedingen, tandheelkunde Wlz, instellingen voor medisch-specialistische zorg Wlz, transitiekosten bedrijfsvoering verpleeghuiszorg, ADL, extramurale behandeling, zorginfrastructuur, innovatie  en beschikbaarheidbijdrage opleidingen Wlz

Bron: VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport), Zorginstituut Nederland en NZa.