Terug naar overzicht Financiële middelen     > Terug naar overzicht Financieel Beeld Zorg Jaarverslag 2019

Samenstelling van de bruto-zorguitgaven en -ontvangsten naar financieringsbron (bedragen x € 1 miljard)

 

Jaarverslag 2019

Bruto-zorguitgaven stand jaarverslag 2019

74,7

-Premiegefinancierd

72,4

--waarvan Zvw

48,6

--waarvan Wlz

23,8

-Begrotingsgefinancierd

2,3

--waarvan Wmo beschermd wonen

1,8

--waarvan overig begrotingsgefinancierd**

0,5

Ontvangsten stand jaarverslag 2019

5,0

-waarvan eigen bijdrage Zvw

3,1

-waarvan eigen bijdrage Wlz

1,8

Netto-zorguitgaven stand jaarverslag 2019

69,7

Bron: VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport), gegevens Zorginstituut over (voorlopige) financieringslasten Zvw en Wlz en NZa-gegevens over de productieafspraken en voorlopige realisatiegegevens.

Bruto-zorguitgaven 2019 per sector   

Bruto zorguitgaven 2019 per sector | staafgrafiek

* Gemeentefonds
**  VWS-begroting