Terug naar overzicht Financiële middelen     > Terug naar overzicht Begroting 2023

Premieoverzicht Zvw1

 

2021

2022

2023

Inkomensafhankelijke bijdrage normaal (in %)

7,00%

6,75%

6,68%

Inkomensafhankelijke bijdrage verlaagd (in %)2

5,75%

5,50%

5,43%

Nominale rekenpremie

1.417

1.499

1.599

Nominale opslagpremie (gemiddeld)3

54

15

50

Nominale premie totaal (gemiddeld)3

1.471

1.514

1.649

Nominale premie totaal 18-

0

0

0

Verplicht eigen risico

385

385

385

Standaardpremie3

1.705

1.749

1.881

Maximale zorgtoeslag eenpersoonshuishouden3

1.287

1.336

1.850

Maximale zorgtoeslag meerpersoonshuishouden3

2.487

2.553

3.166

1 Afgezien van de IAB betreft dit jaarbedragen in euro. 
2 Zelfstandigen en gepensioneerden betalen de verlaagde IAB. 
3 Het cijfer 2023 betreft een raming.
 

Bron: VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport).