Terug naar overzicht Financiële middelen     > Terug naar overzicht Begroting 2022

Premieoverzicht Zvw1

 

2020

2021

2022

Inkomensafhankelijke bijdrage normaal (in %)

6,70%

7,00%

6,70%

Inkomensafhankelijke bijdrage verlaagd (in %) 2

5,45%

5,75%

5,45%

Nominale rekenpremie

1.373

1.417

1.486

Nominale opslagpremie (gemiddeld) 3

41

61

23

Nominale premie totaal (gemiddeld) 3

1.414

1.478

1.509

Nominale premie totaal 18-

0

0

0

Verplicht eigen risico

385

385

385

Standaardpremie3

1.642

1.705

1.738

Maximale zorgtoeslag eenpersoonshuishouden 3

1.250

1.287

1.323

Maximale zorgtoeslag meerpersoonshuishouden 3

2.379

2.487

2.527

Bron: VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.
Afgezien van de inkomensafhankelijke bijdrage (IAB) betreft dit jaarbedragen in euro.
De zelfstandigen en gepensioneerden betalen de verlaagde IAB.
Het cijfer 2022 betreft een raming.