Terug naar overzicht Financiële middelen     > Terug naar overzicht Begroting 2024

Premieoverzicht Zvw1

 

2022

2023

2024

Inkomensafhankelijke bijdrage normaal (in %)

6,75%

6,68%

6,57%

Inkomensafhankelijke bijdrage verlaagd (in %)2

5,50%

5,43%

5,32%

Nominale rekenpremie

1.499

1.599

1.708

Nominale opslagpremie (gemiddeld)

15

51

84

Nominale premie totaal (gemiddeld)

1.514

1.650

1.792

Nominale premie totaal 18-

0

0

0

Verplicht eigen risico (maximaal)

385

385

385

Standaardpremie3

1.749

1.889

2.027

Maximale zorgtoeslag eenpersoonshuishouden

1.336

1.858

1.523

Maximale zorgtoeslag meerpersoonshuishouden

2.553

3.180

2.913

1 Afgezien van de IAB betreft dit jaarbedragen in euro. 
2 Zelfstandigen en gepensioneerden betalen de verlaagde IAB. 
3 Het cijfer 2023 betreft een raming.

Bron: VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport).