Samenstelling Wlz-uitgaven

Terug naar overzicht Financiële middelen     > Terug naar overzicht 2e suppletoire begroting 2019

Figuur samenstelling bruto Wlz uitgaven 2019 (in miljarden euro's)

Bij de Wlz zijn onder de post overige buiten contracteerruimte opgenomen de sectoren: bovenbudgettaire vergoedingen, tandheelkunde Wlz, instellingen voor medisch-specialistische zorg Wlz, transitiekosten.

Bron: VWS, gegevens Zorginstituut over (voorlopige) financieringslasten Zvw en Wlz en NZa-gegevens over de productieafspraken en voorlopige realisatiegegevens.