Terug naar overzicht Financiële middelen     > Terug naar overzicht Begroting 2022

Oorzaken premieontwikkeling 2022 (in euro's (nominale premie) en procentpunten (IAB))

 

IAB*

Rekenpremie

Opslagpremie

Nominale premie

Premies in 2021

7,00%

1.417

61

1.478

a. Groei zorguitgaven

0,06%

64

-3

61

b. Saldo Zorgverzekeringsfonds

-0,08%

-21

0

-21

c. Reserveontwikkeling verzekeraars

-0,05%

15

-30

-15

d. Rechttrekken 50/50-verhouding

-0,03%

12

-6

6

e. Grondslag IAB 2021

-0,24%

 

 

 

e. Overig en afronding

0,04%

-1

1

0

Totaal

-0,30%

69

-38

31

Premies in 2022

6,70%

1.486

23

1.509

*Inkomensafhankelijke bijdrage.