Terug naar overzicht Financiële middelen     > Terug naar overzicht Begroting 2024

Oorzaken premieontwikkeling 2024 (in euro's (nominale premie) en procentpunten (IAB))

 

IAB

Rekenpremie

Opslagpremie

Nominale premie

Premies in 2023

6,68%

1.650

1.599

51

a. Groei zorguitgaven

 

 

 

 

w.v. ontwikkeling lonen en prijzen

0,45%

123

123

0

w.v. overige uitgavenontwikkeling

0,11%

27

27

0

b. Saldo Zorgverzekeringsfonds

-0,06%

-15

-15

0

c. Reserveontwikkeling verzekeraars

0,05%

4

-5

10

d. Rechttrekken 50/50-verhouding

-0,01%

3

-15

18

e. Grondslag IAB

 

 

 

 

w.v. grondslag 2023

-0,19%

 

 

 

w.v. ontwikkeling 2023 op 2024

-0,47%

 

 

 

f. Overige en afronding

0,01%

0

-5

6

Totaal

-0,11%

142

109

33

Premies in 2024

6,57%

1.792

1.708

84