Terug naar overzicht Financiële middelen     > Terug naar overzicht Begroting 2023

Financiering Zvw (bedragen x miljard euro)1

 

 

2021

2022

2023

Groei 2023

Uitgaven ten laste van de macropremielast

 

 

 

 

Zorguitgaven zorgverzekeraars

49,7

51,1

55,9

4,8

Rechtstreekse uitgaven Zorgverzekeringsfonds

2,6

2,8

3,2

0,4

Uitgaven onder het Uitgavenplafond Zorg

52,3

53,9

59,1

5,3

Beheerskosten/mutatie reserves zorgverzekeraars

2,4

0,4

0,9

0,5

Overige baten Zorgverzekeringsfonds2

0,0

0,0

0,0

0,0

Saldo Zorgverzekeringsfonds

-0,8

1,0

-0,4

-1,3

Te financieren uit premies /eigen betalingen

53,8

55,2

59,6

4,4

Financiering

 

 

 

 

Inkomensafhankelijke bijdrage (IAB)

27,1

27,6

29,5

1,8

Nominale premie

20,8

21,6

23,8

2,2

Rijksbijdrage kinderen tot 18 jaar

2,8

2,8

3,1

0,2

Eigen risico

3,1

3,2

3,3

0,2

Totaal

53,8

55,2

59,6

4,4

1 Door afronding kan de som der delen afwijken van het totaal.

2 Zowel de reserve-inzet door  verzekeraars als het saldo Zorgverzekeringsfonds zijn vertekend door de boeking van de volledige uitkering van de catastroferegeling in 2021 door het Zorginstituut Nederland. Als de uitkering die betrekking heeft op de corona-uitgaven 2020 zou zijn geboekt op 2020, zou de post beheerskosten/reserveafbouw bij verzekeraars in 2021  € 1,3 miljard lager en het resultaat van het Zvf € 1,3 miljard positiever zijn geweest.

Bron: VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport). De meeste cijfers in de kolommen 2021 en 2022 zijn afkomstig van of afgeleid van informatie van het Zorginstituut. De rechtstreekse uitgaven van het Zvf en de zorguitgaven van zorgverzekeraars zijn gebaseerd op Zorginstituut -informatie van augustus 2022. De opbrengst van de nominale premie is voor 2021 en 2022 bepaald als de gemiddelde nominale premie zoals bepaald door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) vermenigvuldigd met het aantal verzekerden uit de opgave van het Zorginstituut. De IAB is voor 2021 en 2022 overgenomen van het CPB Centraal Planbureau (Centraal Planbureau). De rijksbijdrage is gebaseerd op het VWS-jaarverslag en komt overeen met Zorginstituut -informatie van augustus. De post overige baten (rentebaten, wanbetalers, onverzekerden, verdragsgerechtigden) is een extrapolatie gebaseerd op de augustusraming van het Zorginstituut. De post beheerskosten/mutatie reserves zorgverzekeraars is in 2021 en 2022 het saldo van de opbrengst van nominale premies, eigen betalingen en de bijdrage aan verzekeraars uit het fonds enerzijds en de geraamde zorguitgaven van zorgverzekeraars anderzijds (toevoegingen en onttrekkingen aan reserves worden in deze post meegenomen).