Terug naar overzicht Financiële middelen     > Terug naar overzicht Begroting 2024

Financiering Zvw (bedragen x miljard euro)1

 

2022

2023

2024

Groei 2023

Uitgaven ten laste van de macropremielast

 

 

 

 

Zorguitgaven zorgverzekeraars

51,1

54,8

60,7

5,9

Rechtstreekse uitgaven Zorgverzekeringsfonds

2,9

3,2

3,5

0,4

Uitgaven onder het Uitgavenplafond Zorg

54,0

57,9

64,2

6,3

Beheerskosten/mutatie reserves zorgverzekeraars

0,8

2,0

1,4

-0,7

Overige baten Zorgverzekeringsfonds

0,0

-0,1

0,0

0,1

Saldo Zorgverzekeringsfonds

0,6

0,6

-0,9

-1,5

Te financieren uit premies /eigen betalingen

55,5

60,5

64,7

4,3

Financiering

 

 

 

 

Inkomensafhankelijke bijdrage (IAB)

27,9

30,3

31,9

1,7

Nominale premie

21,6

23,8

26,1

2,3

Rijksbijdrage kinderen tot 18 jaar

2,8

3,1

3,3

0,2

Eigen risico

3,2

3,3

3,4

0,1

Totaal

55,5

60,5

64,7

4,2

1 Door afronding kan de som der delen afwijken van het totaal.

Bron: VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport). De kolom 2024 bestaat uit raming door VWS. De meeste cijfers in de kolommen 2022 en 2023 zijn afkomstig van of afgeleid van informatie van het Zorginstituut. De rechtstreekse uitgaven van het Zvf en de zorguitgaven van zorgverzekeraars zijn gebaseerd op Zorginstituut-informatie van augustus 2023. De realisatie IAB is voor 2022 en 2023 overgenomen van het CPB Centraal Planbureau (Centraal Planbureau). De opbrengst van de nominale premie is voor 2022 en 2023 bepaald als de gemiddelde nominale premie zoals bepaald door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) vermenigvuldigd met het aantal verzekerden uit de opgave van het Zorginstituut. De rijksbijdrage is gebaseerd op de vaststelling in de begroting. De post overige baten (rentebaten, betalingsachterstanden zorgpremie, onverzekerden verdragsgerechtigden) is een extrapolatie gebaseerd op de augustusraming van het Zorginstituut.