Terug naar overzicht Financiële middelen     > Terug naar overzicht Financieel Beeld Zorg Jaarverslag 2019

Zorguitgaven en -ontvangsten Zvw (bedragen x € 1 miljoen)

Jaarverslag 2019

 

2018

2019

Eerstelijnszorg

5.686,4

6.038,3

Huisartsenzorg

2.863,2

3.073,3

Multidisciplinaire zorgverlening

589,9

601,8

Tandheelkundige zorg

753,1

805,4

Paramedische zorg

766,0

806,0

Verloskunde

249,4

257,5

Kraamzorg

310,7

329,1

Zorg voor zintuiglijk gehandicapten

154,1

165,3

Tweedelijnszorg

24.986,7

26.002,2

Medisch-specialistische zorg

22.669,0

23.533,6

Geriatrische revalidatiezorg en eerstelijnsverblijf

1.007,0

1.042,2

Beschikbaarheidbijdrage academische zorg

740,8

779,4

Beschikbaarheidbijdragen overig medisch-specialistische zorg

96,5

113,4

Overig curatieve zorg

473,4

533,6

Geneeskundige geestelijke gezondheidszorg

3.755,2

3.946,8

Genees- en hulpmiddelen

6.120,8

6.429,5

Geneesmiddelen

4.629,4

4.849,2

Hulpmiddelen

1.491,4

1.580,3

Wijkverpleging

3.625,4

3.577,3

Ziekenvervoer

689,9

749,2

Ambulancevervoer

577,6

626,9

Overig ziekenvervoer

112,3

122,3

Beschikbaarheidbijdrage opleidingen Zvw

1.238,6

1.200,2

Grensoverschrijdende zorg

660,7

703,4

Bruto Zvw-uitgaven jaarverslag 2019

46.763,8

48.647,1

Eigen betalingen Zvw

3.207,7

3.114,9

Netto Zvw-uitgaven jaarverslag 2019

43.556,1

45.532,2

Bron: VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport), gegevens Zorginstituut over (voorlopige) financieringslasten Zvw en Wlz en NZa-gegevens over de productieafspraken en voorlopige realisatiegegevens.