Terug naar overzicht Financiële middelen     > Terug naar overzicht Financieel Beeld Zorg Jaarverslag 2019

Zorguitgaven en -ontvangsten Wlz (bedragen x € 1 miljoen)

Jaarverslag 2019

 

2018

2019

Zorg in natura (ZIN) binnen contracteerruimte

18.907,0

20.912,9

Ouderenzorg

10.149,1

11.699,8

Gehandicaptenzorg

6.818,7

7.166,7

Langdurige ggz

447,4

597,8

Volledig pakket thuis

661,1

512,0

Extramurale zorg

565,0

646,4

Overige binnen contracteerruimte

265,7

290,1

Persoonsgebonden budgetten

1.919,4

2.090,8

Buiten contracteerruimte

807,7

771,6

Beheerskosten

196,1

215,9

Overig buiten contracteerruimte *

467,0

555,7

Nominaal en onverdeeld

144,7

0,0

Bruto Wlz-uitgaven jaarverslag 2019

21.634,2

23.775,3

Eigen bijdrage Wlz

1.770,7

1.845,6

Netto Wlz-uitgaven jaarverslag 2019

19.863,5

21.929,7

* Bij de Wlz zijn onder de post overige buiten contracteerruimte opgenomen de sectoren; bovenbudgettaire vergoedingen, tandheelkunde Wlz, instellingen voor medisch-specialistische zorg Wlz, transitiekosten bedrijfsvoering verpleeghuiszorg, ADL, extramurale behandeling, zorginfrastructuur, innovatie  en beschikbaarheidbijdrage opleidingen Wlz.                             

Bron: VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport), NZa-gegevens over de productieafspraken en voorlopige realisatiegegevens, gegevens Zorginstituut Nederland over (voorlopige) financieringslasten Zvw en Wlz.