Terug naar overzicht Financiële middelen     > Terug naar overzicht Financieel Beeld Zorg Jaarverslag 2019

Zorguitgaven en -ontvangsten (bedragen x € 1 miljoen)

Jaarverslag 2019

 

2018

2019

Bruto zorguitgaven

75.993,4

74.693,1

Ontvangsten

4.978,4

4.960,5

Netto zorguitgaven

71.015,0

69.732,6

Bron: VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport), gegevens Zorginstituut over (voorlopige) financieringslasten Zvw en Wlz en NZa-gegevens over de productieafspraken en voorlopige realisatiegegevens.