Terug naar overzicht Financiële middelen     > Terug naar overzicht Financieel Beeld Zorg Jaarverslag 2019

Begrotingsgefinancierde zorguitgaven (bedragen x € 1 miljoen)

Jaarverslag 2019

 

2018

2019

Wmo 2015 en Jeugdwet (gemeentefonds)

7.082,4

1.809,4

Integratie-uitkering Wmo/huishoudelijke verzorging

1.385,4

 

Integratie-uitkering Sociaal domein deel Wmo 2015

3.726,1

 

Integratie-uitkering Sociaal domein deel Jeugdwet

1.971,0

 

Integratie-uitkering beschermd wonen

 

1.809,4

Overig begrotingsgefinancierd (VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)-begroting)

513,0

461,3

Zorgopleidingen (Art.4)

300,2

252,5

Caribisch Nederland (Art.4)

127,6

125,7

Overig

85,2

83,1

Netto Begrotingsgefinancierde uitgaven jaarverslag 2019

7.595,4

2.270,7