Zorguitgaven en -ontvangsten Wlz

Terug naar overzicht Financiële middelen    > Terug naar overzicht 2e suppletoire begroting 2019

Zorguitgaven en -ontvangsten Wlz (bedragen x € 1 miljoen)

2e suppletoire begroting 2019

 

2018

2019

Zorg in natura ( ZIN) binnen contracteerruimte

18.837,0

20.919,9

Ouderenzorg

10.079,1

11.707,4

Gehandicaptenzorg

6.818,7

7.166,4

Langdurige ggz

447,4

597,9

Volledig pakket thuis

661,1

511,8

Extramurale zorg

565,0

646,3

Overige binnen contracteerruimte

265,7

290,1

Persoonsgebonden budgetten

1.895,4

2.084,8

Buiten contracteerruimte

668,5

764,8

Beheerskosten

196,6

218,5

Overig buiten contracteerruimte *

471,9

545,8

Nominaal en onverdeeld

0,0

0,5

Bruto Wlz-uitgaven 2e suppletoire begroting 2019

21.400,9

23.769,5

Eigen bijdrage Wlz

1.812,8

1.843,0

Netto Wlz-uitgaven 2e suppletoire begroting 2019

19.588,1

21.926,5

* Bij de Wlz zijn onder de post overige buiten contracteerruimte opgenomen de sectoren: bovenbudgettaire vergoedingen, tandheelkunde Wlz, instellingen voor medisch-specialistische zorg Wlz, transitiekosten bedrijfsvoering verpleeghuiszorg, ADL, extramurale behandeling, zorginfrastructuur, innovatie  en beschikbaarheidbijdrage opleidingen Wlz.

Bron: VWS, gegevens Zorginstituut Nederland over (voorlopige) financieringslasten Zvw en Wlz en NZa-gegevens over de productieafspraken en voorlopige realisatiegegevens.