Zorguitgaven en -ontvangsten

Terug naar overzicht Financiële middelen     > Terug naar overzicht 2e suppletoire begroting 2019

Zorguitgaven en -ontvangsten (bedragen x € 1 miljoen)

2e suppletoire begroting 2019

 

2018

2019

Bruto zorguitgaven

75.609,3

74.709,0

Ontvangsten

5.020,5

4.957,9

Netto zorguitgaven

70.588,8

69.751,1

Bron: VWS, gegevens Zorginstituut Nederland over (voorlopige) financieringslasten Zvw en Wlz en NZa-gegevens over de productieafspraken en voorlopige realisatiegegevens.