Terug naar overzicht Financiële middelen     > Terug naar overzicht Begroting 2022

Begrotingsgefinancierde zorguitgaven (bedragen x €1 mln)

Ontwerpbegroting 2022

 

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Beschermd wonen (gemeentefonds)

1.480,9

1.425,7

1.426,4

1.426,9

1.427,5

1.428,1

Overig begrotingsgefinancierd (VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport-begroting en aanvullende post Financiën)

605,5

592,7

480,3

476,3

486,6

496,0

Subsidieregeling abortusklinieken (Art. 1)

18,1

18,1

18,1

18,1

18,1

18,1

Subsidie NIPT (Artikel 1)

16,7

15,8

15,5

15,5

15,5

15,5

Ondersteuning van het zorgstelsel (Art. 2)

47,0

39,9

19,6

3,6

2,1

0,1

Langdurige zorg en ondersteuning (Art. 3)

29,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt (Art. 4)

352,6

360,6

259,7

259,4

259,3

259,3

Zorg, welzijn en jeugdzorg op Caribisch Nederland (Art. 4)

141,1

145,4

149,0

153,5

156,9

159,8

Loon- en prijsbijstelling (VWS-begroting en aanvullende post Financiën)

0,0

12,9

18,4

26,0

34,7

43,2

Netto begrotingsgefinancierde zorguitgaven ontwerpbegroting 2022

2.086,4

2.018,4

1.906,7

1.903,2

1.914,1

1.924,1

Bron: VWS.