Terug naar overzicht Financiële middelen     > Terug naar overzicht Begroting 2024

Begrotingsgefinancierde zorguitgaven (bedragen x €1 mln)1

Ontwerpbegroting 2024

 

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Beschermd wonen (gemeentefonds)

1.641,5

1.642,0

1.642,6

1.643,3

1.643,3

1.643,3

Overig begrotingsgefinancierd (VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)-begroting en aanvullende post Financiën)

476,5

840,4

763,4

899,5

918,0

901,6

Subsidieregeling abortusklinieken (Artikel 1)

19,8

19,2

19,2

19,3

19,3

19,3

Subsidie NIPT (Artikel 1)

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

Ondersteuning van het zorgstelsel (Artikel 2)

7,5

5,7

0,4

0,0

0,0

0,0

Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt (Artikel 4)

280,9

276,6

276,5

276,5

275,7

275,4

Zorg, welzijn en jeugdzorg op Caribisch Nederland (Artikel 4)

163,3

162,0

166,5

170,7

172,8

176,3

Loon- en prijsbijstelling (VWS-begroting)

0,0

78,3

129,9

201,7

223,0

196,8

Aanvullende post Financiën

4,5

298,2

170,5

213,8

179,0

207,8

Overige

0,0

0,0

0,0

17,1

47,6

25,5

Bruto begrotingsgefinancierde zorguitgaven ontwerpbegroting 2024

2.117,9

2.482,4

2.406,1

2.542,8

2.561,3

2.544,9

Ontvangsten

3,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Netto begrotingsgefinancierde zorguitgaven ontwerpbegroting 2024

  2114,4

2482,4

2406,1

2542,8

2561,3

2544,9

1 Door afronding kan de som der delen afwijken van  het totaal.

Bron: VWS.