Terug naar overzicht Financiële middelen     > Terug naar overzicht Begroting 2023

Begrotingsgefinancierde zorguitgaven (bedragen x €1 mln)

Ontwerpbegroting 2023

 

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Beschermd wonen (gemeentefonds)

1.495,5

1.532,9

1.533,4

1.534,0

1.534,6

1.534,6

Overig begrotingsgefinancierd (VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)-begroting en aanvullende post Financiën)

566,1

927,0

1.697,2

1.566,0

1.675,5

1.440,0

Subsidieregeling abortusklinieken (Artikel 1)

18,5

18,6

18,6

18,6

18,6

18,6

Subsidie NIPT (Artikel 1)

16,3

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

Ondersteuning van het zorgstelsel (Artikel 2)

29,2

13,4

0,0

0,0

0,0

0,0

Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt (Artikel 4)

370,4

266,8

266,5

266,4

266,4

266,4

Zorg, welzijn en jeugdzorg op Caribisch Nederland (Artikel 4)

131,5

137,8

142,4

145,8

148,8

152,0

Loon- en prijsbijstelling (VWS-begroting)

0,0

78,8

146,3

190,3

239,8

226,2

Aanvullende post Financiën

0,0

411,1

1.122,8

944,3

1.001,2

776,2

Overige

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

Netto begrotingsgefinancierde zorguitgaven ontwerpbegroting 2023

2.061,6

2.459,9

3.230,6

3.100,0

3.210,1

2.974,7

Bron: VWS.