Terug naar overzicht Financiële middelen     > Terug naar overzicht 2e suppletoire begroting 2021

Begrotingsgefinancierde zorguitgaven (bedragen x € 1 miljoen)

2e suppletoire begroting 2021

 

2020

2021

Wmo beschermd wonen (gemeentefonds)

1.938,3

1.488,9

Integratie-uitkering beschermd wonen

1.938,3

1.488,9

Overig begrotingsgefinancierd ( VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)-begroting)

482,3

533,5

Zorgopleidingen (Art.4)

280,1

292,7

Caribisch Nederland (Art.4)

135,8

141,1

Overig

66,4

99,7

Netto Begrotingsgefinancierde 2e suppletoire begroting 2021

2.420,6

2.022,4