Terug naar overzicht Financiële middelen     > Terug naar overzicht 2e suppletoire begroting 2022

Begrotingsgefinancierde zorguitgaven (bedragen x € 1 miljoen)

2e suppletoire begroting 2022

 

2021

2022

Wmo beschermd wonen (gemeentefonds)

1.488,9

1.498,3

Integratie-uitkering beschermd wonen

1.488,9

1.498,3

Overig begrotingsgefinancierd (VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)-begroting)

492,0

593,3

Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt (Art.4)

253,6

370,4

Zorg, welzijn en jeugdzorg op Caribisch Nederland  (Art.4)

138,1

157,6

Overig

100,4

65,3

Netto Begrotingsgefinancierde 2e suppletoire begroting 2022

1.980,9

2.091,6