Terug naar overzicht Financiële middelen     > Terug naar overzicht 2e suppletoire begroting 2023

Begrotingsgefinancierde zorguitgaven (bedragen x € 1 miljoen)

2e suppletoire begroting 2023

 

 

2022

2023

Wmo beschermd wonen (gemeentefonds)

1.498,3

1.641,5

Integratie-uitkering beschermd wonen

1.498,3

1.641,5

Overig begrotingsgefinancierd (VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)-begroting)

534,7

476,5

Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt (Art.4)

309,4

280,9

Zorg, welzijn en jeugdzorg op Caribisch Nederland  (Art.4)

160,8

163,3

Overig

64,5

32,3

Bruto Begrotingsgefinancierde 2e suppletoire begroting 2023

2.033,0

2.117,9

Ontvangsten

0,0

3,5

Bruto Begrotingsgefinancierde 2e suppletoire begroting 2023

2.033,0

2.114,4