Terug naar overzicht Financiële middelen     > Terug naar overzicht 1e suppletoire begroting 2021

Begrotingsgefinancierde zorguitgaven (bedragen x € 1 miljoen)

1e suppletoire begroting 2021

 

2021

2022

2023

2024

2025

Beschermd wonen (gemeentefonds)

1.530,9

1.570,7

1.577,9

1.578,8

1.578,7

Overig begrotingsgefinancierd (VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)-begroting)

580,4

591,0

477,7

471,6

482,1

Zorgopleidingen (Art.4)

347,0

354,8

255,5

255,3

255,2

Caribisch Nederland (Art.4)

141,0

145,2

149,0

153,5

156,8

Overig

92,4

90,9

73,2

62,8

70,1

Netto Begrotingsgefinancierde 1e suppletoire begroting 2021

2.111,3

2.161,7

2.055,5

2.050,3

2.060,8