Terug naar overzicht Financiële middelen     > Terug naar overzicht Financieel Beeld Zorg Jaarverslag 2020

Zorguitgaven en -ontvangsten Zvw (bedragen x € 1 miljoen)

Jaarverslag 2020

 

2019

2020

Eerstelijnszorg

6.040,8

6.339,8

Huisartsenzorg

3.075,6

3.290,4

Multidisciplinaire zorgverlening

610,9

689,5

Tandheelkundige zorg

792,8

764,6

Paramedische zorg

802,3

813,6

Verloskunde

258,9

261,4

Kraamzorg

336,3

351,2

Zorg voor zintuiglijk gehandicapten

164,0

169,1

Tweedelijnszorg

26.055,9

27.142,0

Medisch-specialistische zorg

23.600,6

24.525,0

Geriatrische revalidatiezorg en eerstelijnsverblijf

1.025,8

1.073,9

Beschikbaarheidbijdrage academische zorg

775,7

813,1

Beschikbaarheidbijdragen overig medisch-specialistische zorg

106,2

115,3

Overig curatieve zorg

547,6

614,7

Geneeskundige geestelijke gezondheidszorg

4.007,5

4.207,1

Apotheekzorg en hulpmiddelen

6.411,1

6.656,5

Apotheekzorg

4.841,2

4.984,1

Hulpmiddelen

1.569,9

1.672,4

Wijkverpleging

3.530,0

3.489,9

Ziekenvervoer

753,6

810,5

Ambulancevervoer

631,7

696,5

Overig ziekenvervoer

121,9

114,0

Beschikbaarheidbijdrage opleidingen Zvw

1.289,0

1.381,8

Grensoverschrijdende zorg

700,7

596,2

Bruto Zvw-uitgaven jaarverslag 2020

48.788,6

50.623,8

Eigen betalingen Zvw

3.124,2

3.189,7

Netto Zvw-uitgaven jaarverslag 2020

45.664,4

47.434,1

Bron: VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport),  Zorginstituut Nederland en NZa