Terug naar overzicht Financiële middelen     > Terug naar overzicht Financieel Beeld Zorg Jaarverslag 2020

Zorguitgaven en -ontvangsten Wlz (bedragen x € 1 miljoen)

Jaarverslag 2020

 

2019

2020

Zorg in natura (ZIN) binnen contracteerruimte

20.888,0

22.355,0

Ouderenzorg

11.674,9

12.731,0

Gehandicaptenzorg

7.166,7

7.498,7

Langdurige ggz

597,8

622,3

Volledig pakket thuis

512,0

527,4

Extramurale zorg

646,4

667,8

Overige binnen contracteerruimte

290,1

307,9

Persoonsgebonden budgetten

2.087,5

2.289,8

Buiten contracteerruimte

825,4

1.254,4

Beheerskosten

215,9

251,4

Overig buiten contracteerruimte 1

555,7

551,1

Nominaal en onverdeeld

53,8

452,0

Bruto Wlz-uitgaven jaarverslag 2020

23.800,9

25.899,3

Eigen bijdrage Wlz

1.845,6

1.875,4

Netto Wlz-uitgaven jaarverslag 2020

21.955,3

24.023,9

Bron: VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport), Zorginstituut Nederland en NZa.

* Bij de Wlz zijn onder de post ‘overige buiten contracteerruimte’ opgenomen de deelsectoren: hulpmiddelen, tandheelkunde Wlz, medisch-specialistische zorg Wlz, overig curatieve zorg Wlz, ADL, extramurale behandeling (t/m 2020), zorginfrastructuur, transitiemiddelen verpleeghuiszorg (t/m 2021) en beschikbaarheidbijdrage opleidingen Wlz.