Terug naar overzicht Financiële middelen     > Terug naar overzicht Financieel Beeld Zorg Jaarverslag 2020

Uitgaven en inkomsten Flz (bedragen x € 1 miljard)*

 

Begroting 2020

Bijstelling 2020

Jaarverslag2020

 

a

b

c = a + b

Uitgaven

25,1

0,8

25,9

- Zorgaanspraken en subsidies

24,8

0,8

25,6

- Beheerskosten

0,2

0,0

0,3

Inkomsten

25,0

1,0

26,0

- Procentuele premie

16,3

-1,8

14,6

- Eigen bijdragen

1,9

-0,1

1,9

- BIKK

3,7

0,0

3,7

- Rijksbijdrage Wlz

3,1

2,9

5,9

Saldo

-0,1

0,2

0,1

Vermogen Fonds langdurige zorg ultimo 2019 

0,0

-1,3

-1,3

Vermogen Fonds langdurige zorg ultimo 2020

0,0

-1,1

-1,2

Bron: VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport), CPB Centraal Planbureau (Centraal Planbureau), Zorginstituut Nederland en NZa.

* Door afrondingsverschillen kan de som van de delen afwijken van het totaal. De meeste cijfers in de kolom jaarverslag 2020 zijn afkomstig van het Zorginstituut Nederland of afgeleid van Zorginstituut-cijfers. De eigen bijdragen zijn afgerond uitgekomen op de raming in de begroting, ondanks een mutatie van ook afgerond € -0,1 miljard. De eigen bijdragen en de BIKK zijn overgenomen uit de maartrapportage van het Zorginstituut. Het vermogen van het Fonds langdurige zorg (Flz) per ultimo 2019 is overgenomen uit het Financieel Jaarverslag Fonds.