Terug naar overzicht Financiële middelen     > Terug naar overzicht Financieel Beeld Zorg Jaarverslag 2020

Begrotingsgefinancierde zorguitgaven (bedragen x € 1 miljoen)

Jaarverslag 2020

 

2019

2020

Wmo 2015 en Jeugdwet (gemeentefonds)

1.809,4

1.938,3

Integratie-uitkering beschermd wonen

1.809,4

1.938,3

Overig begrotingsgefinancierd (VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)-begroting)

461,3

482,3

Zorgopleidingen (Art.4)

252,5

280,1

Caribisch Nederland (Art.4)

125,7

135,8

Overig

83,1

66,4

Netto Begrotingsgefinancierde uitgaven jaarverslag 2020

2.270,7

2.420,6