Terug naar overzicht Financiële middelen     > Terug naar overzicht Begroting 2024

Figuur Samenstelling bruto Wlz-uitgaven 2024 (in miljarden euro's)

3) Figuur samenstelling bruto Wlz-uitgaven 2024

1 Bij de Wlz zijn onder de post «overige buiten contracteerruimte» opgenomen de deelsectoren: hulpmiddelen, tandheelkunde Wlz, medisch-specialistische zorg Wlz, overige Wlz, ADL, zorginfrastructuur (vanaf 2022) en beschikbaarheidbijdrage opleidingen Wlz.

Bron: VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport), Zorginstituut Nederland en NZa.