Terug naar overzicht Financiële middelen     > Terug naar overzicht Begroting 2022

Figuur Samenstelling bruto Wlz-uitgaven 2022 (in miljarden euro's)

3) Figuur FBZ begroting Samenst. bruto-Wlz-uitgaven 2022

Bron: VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Zorginstituut Nederland en NZa.
1 Bij de Wlz zijn onder de post “overige buiten contracteerruimte” opgenomen de deelsectoren: hulpmiddelen, tandheelkunde Wlz, medisch-specialistische zorg Wlz, overige Wlz, ADL, zorginfrastructuur (vanaf 2022), transitiemiddelen verpleeghuiszorg (t/m 2021) en beschikbaarheidbijdrage opleidingen Wlz.