Dit rapport beschrijft de uitkomsten van het toegankelijkheidsonderzoek van de website van de Staat van Volksgezondheid en Zorg. In dit onderzoek is getoetst in hoeverre de site voldoet aan WCAG 2.1 niveau A en AA. Het onderzoek is uitgevoerd op 21 april 2023. 

Gerelateerde onderwerpen