Terug naar overzicht Financiële middelen     > Terug naar overzicht 1e suppletoire begroting 2023

Begrotingsgefinancierde zorguitgaven (bedragen x € 1 miljoen)

1e suppletoire begroting 2023

 

2023

2024

2025

2026

2027

Beschermd wonen (gemeentefonds)

1.641,5

1.642,0

1.642,6

1.643,3

1.643,3

           

Overig begrotingsgefinancierd (VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)-begroting en aanvullende post Financiën)

470,5

852,8

766,2

895,9

911,2

Zorgopleidingen (Art.4)

260,5

260,3

260,2

260,2

260,2

Caribisch Nederland (Art.4)

147,7

151,5

154,1

158,2

160,2

Aanvullende post Financiën

4,5

328,5

185,5

224,2

179,0

Overig

57,7

112,5

166,4

253,3

311,8

Bruto Begrotingsgefinancierde 1e suppletoire begroting 2023

2.111,9

2.494,8

2.408,8

2.539,2

2.554,5

Ontvangsten

3,5

       

Netto Begrotingsgefinancierde 1e suppletoire begroting 2023

2.108,4

2.494,8

2.408,8

2.539,2

2.554,5

 1 Bij de begrotingsgefinancierde zorguitgaven gaat het met name om middelen die op grond van de Wmo beschermd wonen onder het Uitgavenplafond Zorg beschikbaar zijn. Naast de Wmo beschermd wonen vallen enkele andere begrotingsgefinancierde posten onder de zorguitgaven. Tot deze categorie behoren een deel van de uitgaven voor zorgopleidingen, de uitgaven voor zorg, jeugd en welzijn in Caribisch Nederland, de subsidie(regelingen) NIPT, abortusklinieken, overgang integrale tarieven medische-specialistische zorg (MSZ) en kwaliteit, transparantie en patiëntveiligheid. Deze uitgaven worden op de begrotingsartikelen 1, 2, 3 en 4 verantwoord en toegelicht. Ten slotte zijn op de aanvullende post van het Ministerie van Financiën een aantal maatregelen uit de Startnota opgenomen, die onder de zorguitgaven vallen.

Bron: VWS.