Terug naar overzicht Financiële middelen     > Terug naar overzicht Financieel Beeld Zorg Jaarverslag 2022

Begrotingsgefinancierde zorguitgaven (bedragen x € 1 miljoen)

Jaarverslag 2022

 

2021

2022

Wmo 2015 en Jeugdwet (gemeentefonds)

1.488,9

1.498,3

Integratie-uitkering beschermd wonen

1.488,9

1.498,3

Overig begrotingsgefinancierd (VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)-begroting)

492,0

534,7

Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt (Art.4)

253,6

309,4

Zorg, welzijn en jeugdzorg op Caribisch Nederland (Art.4)

138,1

160,8

Overig

100,4

64,5

Netto Begrotingsgefinancierde uitgaven jaarverslag 2022

1.980,9

2.033,0