Terug naar overzicht Financiële middelen     > Terug naar overzicht Financieel Beeld Zorg Jaarverslag 2021

Begrotingsgefinancierde zorguitgaven (bedragen x € 1 miljoen)

Jaarverslag 2021

 

2020

2021

Wmo 2015 en Jeugdwet (gemeentefonds)

1.938,3

1.488,9

Integratie-uitkering beschermd wonen

1.938,3

1.488,9

Overig begrotingsgefinancierd (VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)-begroting)

482,3

492,0

Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt (Art.4)

280,1

253,6

Zorg, welzijn en jeugdzorg op Caribisch Nederland (Art.4)

135,8

138,1

Overig

66,4

100,4

Netto Begrotingsgefinancierde uitgaven jaarverslag 2021

2.420,6

1.980,9