Terug naar overzicht Financiële middelen     > Terug naar overzicht Financieel Beeld Zorg Jaarverslag 2023

Begrotingsgefinancierde zorguitgaven (bedragen x € 1 miljoen)

Jaarverslag 2023

 

2022

2023

Wmo 2015 en Jeugdwet (gemeentefonds)

1.498,3

1.641,5

Integratie-uitkering beschermd wonen

1.498,3

1.641,5

Overig begrotingsgefinancierd (VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)-begroting)

534,7

504,8

Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt (Art.4)

309,4

287,5

Zorg, welzijn en jeugdzorg op Caribisch Nederland (Art.4)

160,8

180,6

Overig

64,5

36,7

Bruto Begrotingsgefinancierde uitgaven jaarverslag 2023

2.033,0

2.146,2

Ontvangsten

0,0

3,5

Netto Begrotingsgefinancierde uitgaven jaarverslag 2023

2.033,0

2.142,7