73,1 procent

van de bevolking van 15 tot 75 jaar doet betaald werk

Body (titel niet zichtbaar)

Dit kerncijfer betreft de werkzame bevolking, uitgedrukt als percentage van de gehele bevolking (exclusief de institutionele bevolking). De werkzame bevolking bestaat uit alle personen van 15 tot 75 jaar die in Nederland wonen en betaald werk hebben, ongeacht de arbeidsduur.  

De cijfers zijn gebaseerd op de Enquête Beroepsbevolking ( EBB) van het CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek). In 2021 is deze enquête aangepast waarna het CBS voor de vergelijkbaarheid de cijfers over de jaren 2003 t/m 2021 heeft herzien, zie 'Meer werklozen, maar ook meer werkenden met nieuwe meetmethode' op cbs.nlDe trendcijfers over het kerncijfer Betaald werk die nu op de Staat Volksgezondheid en Zorg staan, wijken daardoor af van de cijfers die eerder bij dit kerncijfer werden gepresenteerd.

In 2022 leidde de aanpassing van de enquête beroepsbevolking (EBB) ertoe dat het CBS de tabel Arbeidsdeelname; kerncijfers 2003 – 2022 heeft stopgezet. Hierdoor is de Staat Volksgezondheid en Zorg overgestapt op de tabel Arbeidsdeelname op CBS-StatLine.