Over de Staat

 

Doel van de Staat van Volksgezondheid en Zorg

Het doel van de Staat van Volksgezondheid en Zorg (Staat VenZ) is het presenteren van belangrijke kerncijfers voor het VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)-beleid in één (digitaal) product. Met de Staat VenZ beschikt het ministerie van VWS voor de ondersteuning van haar beleid over actuele, betrouwbare en eenduidige cijfers. De website van de Staat VenZ is daarnaast ook een portaal voor ontsluiting van meer informatie. De doelgroepen van de Staat VenZ zijn beleidsambtenaren van het ministerie van VWS en leden van de Tweede Kamer.

Een product van samenwerking

Een consortium van kennisinstituten die cijfers leveren op het terrein van volksgezondheid, zorg en maatschappelijke ondersteuning, werkt binnen de Staat VenZ samen om tot overeenstemming te komen over definities en bronnen voor de kerncijfers. Het consortium bestaat uit het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek)), het Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (NIVEL Nederlands Instituut voor Onderzoek van de Gezondheidszorg (Nederlands Instituut voor Onderzoek van de Gezondheidszorg)), het Nederlands Jeugdinstituut (NJi Nederlands Jeugdinstituut (Nederlands Jeugdinstituut)), de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)), het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP), het Trimbos-instituut en Zorginstituut Nederland (ZIN).

Cijferoverzicht

Het digitaal cijferoverzicht presenteert kerncijfers voor beleid. De kerncijfers zijn vindbaar via een alfabetische lijst, via thema's (bijvoorbeeld jeugd, sport en bewegen; komt min of meer overeen met de VWS beleidsdirecties) en via levensfasen. Een kerncijfer bestaat uit:  het meest actuele cijfer (met waar relevant en mogelijk uitsplitsingen naar kenmerken zoals geslacht, leeftijd, aandoening of locatie), een historische trend, een regionale of internationale vergelijking (waar relevant en mogelijk), een beschrijving en een verantwoording van de bron. De cijfers worden niet geduid.

Waar komen de cijfers vandaan?

De Staat VenZ maakt gebruik van monitors, rapportages en websites die cijfers presenteren over Volksgezondheid en Zorg, sociaal domein en maatschappelijke ondersteuning en bevolkingsstatistieken. Het digitale cijferoverzicht verwijst door naar deze bronnen, waar meer informatie en duiding te vinden is.

App Staat VenZ

De Staat van Volksgezondheid en Zorg is ook beschikbaar als app. Er is een versie voor iPhones en iPads en een versie voor Android apparaten.

Toegankelijkheid website

Een toegankelijke website is goed te gebruiken door alle doelgroepen.. Daarom gelden er functioneel-technische en redactionele toegankelijkheidseisen voor websites van de overheid. De website van de Staat VenZ voldoet aan deze eisen. Komt u een pagina tegen die niet toegankelijk is, dan kunt u dit aan ons melden via info@staatvenz.nl.

Drie bevriesmomenten per jaar

Het digitale cijferoverzicht (website en app) presenteert actuele cijfers en wordt drie keer per jaar ‘bevroren’ en gearchiveerd. Deze bevriesmomenten zijn gekoppeld aan de cyclus van verantwoording en begroting. Wilt u inzage in een gearchiveerde versie, neem dan contact op via info@staatvenz.nl.

 

English

Aim of State of Public Health and Health Care

The website www.staatvenz.nl aims to provide up-to-date and unambiguous data, which exist to support policy monitoring and accounting. The website is built specifically for the Minister of Health, the policy makers of the Ministry and the Members of the House of Representatives. The website is hosted by the Dutch National Institute for Public Health and the Environment.

Product of collaboration

This website is a product of collaboration. A consortium was established to realize a website that would present unambiguous figures. They work together to reach agreement on definitions and sources for the key figures. The consortium consists of RIVM, who is the coordinator, and 7 other knowledge institutes. These cover the full domain of public health, from determinants to care.

  • Statistics Netherlands (CBS)
  • The Dutch Healthcare Authority (NZa)
  • The Dutch National Health Care Institute (ZIN)
  • The Netherlands Institute for Health Services Research (NIVEL)
  • The Netherlands Institute for Social Research (SCP)
  • The Trimbos Institute for mental health
  • Netherlands Youth Institute (NJI)

Key figure overview

There are different ways to access and search a key figure: alphabetic list, life phase, themes or with the search function. The key figure is always presented at the top of the page. A short definition, registration/survey year and source are also shown. Where available and relevant breakdowns are presented.

The Staatvenz.nl uses monitors, reports and websites that present figures on public health and care, social domain and community support. The key figure overview refers to these sources, where more information and interpretation can be found.

Translate this website with Google Chrome or Firefox

This website is in Dutch. However, some browsers offer the opportunity to translate the information, including graphs and maps, into English (and many other languages). When using Google Chrome, you can click the button on the right hand side on top of the page (indicated below).
Google chrome translate button

When using Firefox, you can follow the steps in this guide.