0 *

410.525 jongeren *

maken gebruik van jeugdzorg

478.660 jongeren *

maken gebruik van jeugdzorg

Body (titel niet zichtbaar)

Dit kerncijfer betreft het aantal personen tot 18 jaar dat op enig moment in de verslagperiode gebruik heeft gemaakt van jeugdhulp, jeugdbescherming of jeugdreclassering. In uitzonderlijke gevallen wordt de hulp of zorg voortgezet tot de leeftijd van 23 jaar. Het gaat om hulp en zorg aan jeugd zoals deze bedoeld en beschreven is in de Jeugdwet (2014). Dit is hulp en zorg aan jongeren en hun ouders bij psychische, psychosociale en/of gedragsproblemen, een verstandelijke beperking van de jongere, of opvoedingsproblemen van de ouders. 

Trend

Alle aanbieders van jeugdhulp en gecertificeerde instellingen leveren gegevens met betrekking tot jeugdzorg aan het CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek). (Gecertificeerde instellingen voeren jeugdbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering uit). Deze gegevens worden gecombineerd en aangevuld met registratiegegevens uit het Stelsel van Sociaal-statistische Bestanden van CBS en gegevens uit de Basisregistratie Personen. 

Vanaf 2021 is er een toename in het aantal jeugdhulpaanbieders dat gegevens aanlevert. Hierdoor zijn de cijfers vanaf 2021 niet goed te vergelijken met eerdere jaren. Voor meer informatie over deze wijziging en de gevolgen, zie: Toelichting trendbreuk jeugdzorgcijfers 2020 en 2021(PDF).