Zorgverzekeringsconcerns: bestemming bedrijfsresultaat

Het deel van het bedrijfsresultaat dat zorgverzekeraars gebruiken om de premie te verlagen is
126
procent
Verslagjaar
2016
Bron
NZa op basis van Jaarcijfers Basisverzekering van de zorgverzekeraars

Dit kerncijfer laat zien waar de zorgverzekeraars hun bedrijfsresultaat aan besteden. Dit is relevant omdat het laat zien hoe premiegelden besteed worden.
Het percentage van het bedrijfsresultaat dat wordt gebruikt om de premie te verlagen, kan hoger dan 100% zijn, omdat hiervoor soms uit de financiële reserves wordt geput.

  • Naar gebruik

Gebruik bedrijfsresultaat zorgverzekeraars

GebruikPercentage
Verlaging premie126
Opbouw financiële reserves-26
Overig0
Bron

NZa op basis van Jaarcijfers Basisverzekering van de zorgverzekeraars

Verslagjaar
2016
Laatste update gegevens
23 april 2018
Updatefrequentie
Jaarlijks

U vindt dit kerncijfer in

Bronnen

  • NZa op basis van Jaarcijfers Basisverzekering van de zorgverzekeraars