Zorgverzekeringsconcerns: bedrijfsresultaten

Het bedrijfsresultaat (vóór inzet voor premieverlaging) van zorgverzekeraars ten opzichte van de omzet uit zorgverzekeringsactiviteiten op de basisverzekering is
3,05
procent
Verslagjaar
2016
Bron
NZa op basis van Jaarcijfers Basisverzekering van de zorgverzekeraars

Dit kerncijfer betreft het bedrijfsresultaat (winst of verlies) dat zorgverzekeringsconcerns maken op de basisverzekering. Het cijfer is relevant omdat het wat zegt over de financiële stabiliteit van concerns en de hoogte van de premies.

  • Naar concern

Bedrijfsresultaten zorgverzekeringsconcerns

Percentage van omzet
ConcernPercentage bedrijfsresultaat van omzet
Achmea2,20%
ASR8,85%
CZ5,22%
DSW2,26%
Eno5,45%
Menzis1,95%
ONVZ4,03%
VGZ2,53%
Zorg en Zekerheid3,08%
Totaal3,05%
Bron

NZa op basis van Jaarcijfers Basisverzekering van de zorgverzekeraars

Verslagjaar
2016
Laatste update gegevens
20 april 2018
Updatefrequentie
Jaarlijks

U vindt dit kerncijfer in

Verantwoording

Deze cijfers betreffen het bedrijfsresultaat van zorgverzekeringsconcerns ten opzichte van de omzet uit verzekeringsactiviteiten gerapporteerd volgens het format van Jaarcijfers Basisverzekering. Het gaat om het bedrijfsresultaat inclusief beleggingsresultaat. 

Bronnen

  • NZa op basis van Jaarcijfers Basisverzekering van de zorgverzekeraars