Zorgverzekeringsconcerns: bedrijfskosten

De bedrijfskosten van zorgverzekeringsconcerns ten opzichte van de omzet zijn gemiddeld
2,77
procent
Verslagjaar
2018
Bron
NZa op basis van Jaarcijfers Basisverzekering van de zorgverzekeraars

Dit kerncijfer betreft de kosten die zorgverzekeraars maken bij het uitvoeren van hun taken.

  • Naar concern

Bedrijfskosten zorgverzekeringsconcerns

Percentage van omzet
ConcernPercentage bedrijfskosten van omzet
Achmea3,07%
ASR4,96%
CZ2,41%
DSW2,46%
Eno7,09%
iptiQ2,77%
Menzis2,40%
ONVZ3,78%
VGZ2,54%
Zorg en Zekerheid3,21%
Totaal2,77%
Bron

NZa op basis van Jaarcijfers Basisverzekering van de zorgverzekeraars

Verslagjaar
2018
Laatste update gegevens
9 september 2019
Updatefrequentie
Jaarlijks

U vindt dit kerncijfer in

Verantwoording

Deze cijfers betreffen de bedrijfskosten van zorgverzekeringsconcerns ten opzichte van de omzet uit verzekeringsactiviteiten, gerapporteerd volgens het format Jaarcijfers Basisverzekering. De hier gepresenteerde bedrijfskosten bestaan uit schadebehandelingskosten, aquisitiekosten en overige bedrijfskosten.

Schadebehandelingskosten
De schadebehandelingskosten zijn de kosten die samenhangen met de verwerking en betaling van zorgkostennota’s.

Acquisitiekosten
De Acquisitiekosten bestaan uit provisie en reclamekosten. Tussenpersonen en intermediairs die verzekeringen afsluiten krijgen hiervoor een vergoeding, ook wel provisie genoemd. De kosten voor reclame zijn onder andere voor advertenties op radio, televisie en internet, maar ook voor bijvoorbeeld het rondsturen van brieven om bestaande of toekomstige klanten te informeren over nieuwe producten en diensten.

Overige bedrijfskosten
De overige bedrijfskosten zijn organisatiekosten voor onder meer personeel, huisvesting en IT.

Bronnen

  • NZa op basis van Jaarcijfers Basisverzekering van de zorgverzekeraars