Zorgverzekeringsconcerns: bedrijfskosten

De bedrijfskosten van zorgverzekeringsconcerns ten opzichte van de omzet zijn gemiddeld
2,98
procent
Verslagjaar
2017
Bron
NZa op basis van Jaarcijfers Basisverzekering van de zorgverzekeraars

Dit kerncijfer betreft de kosten die zorgverzekeraars maken voor hun bedrijfsvoering. Het cijfer is relevant omdat het zegt hoeveel van de inkomsten zorgverzekeraars overhouden om te besteden aan zorg.

  • Naar concern

Bedrijfskosten zorgverzekeringsconcerns

Percentage van omzet
ConcernPercentage bedrijfskosten van omzet
Achmea3,17%
ASR5,54%
CZ2,71%
DSW2,71%
Eno7,44%
Menzis2,63%
ONVZ4,52%
VGZ2,71%
Zorg en Zekerheid3,54%
Totaal2,98%
Bron

NZa op basis van Jaarcijfers Basisverzekering van de zorgverzekeraars

Verslagjaar
2017
Laatste update gegevens
5 december 2018
Updatefrequentie
Jaarlijks

U vindt dit kerncijfer in

Verantwoording

Deze cijfers betreffen de bedrijfskosten van zorgverzekeringsconcerns ten opzichte van de omzet uit verzekeringsactiviteiten, gerapporteerd volgens het format Jaarcijfers Basisverzekering. Het gaat om de bedrijfskosten inclusief schadebehandelingskosten en acquisitiekosten.

Bronnen

  • NZa op basis van Jaarcijfers Basisverzekering van de zorgverzekeraars